Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวพัฒน์นรี  ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

E-Service

  SMSS

  DMC

  SchoolMIS

  AMSS++

  E-MIS

  E-Money

ข้อมูลโรงเรียนโปร่งใส

 O1 โครงสร้างการบริหาร

 O2 ทำเนียบผู้บริหาร

 O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

 O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา

 O5 แผนที่โรงเรียน

 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 O8  ถาม-ตอบ

 O9 Facebook โรงเรียน

 O10 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

 O11 รายงานการกับกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 O12 รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2562

 O13 คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย

 O14 คู่มือการให้บริการ

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 O17 E-Service

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

 O21 แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง 2563

 O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563

 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563

 O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

 O29 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O30 ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

 O31 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนประจำปี 2563

 O32 รับฟังความคิดเห็น

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริต

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน

 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติผู้เข้าชม

292732
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
245
260
728
290084
7515
16545
292732

Your IP: 18.232.146.10
2020-11-24 12:30
Visitors Counter

สื่อการเรียนการสอน

ขณะนี้เวลา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล พ.ศ. ตำแหน่ง
1 นายยอด  อาจิณ 2477 – 2481 ครูใหญ่
2 นายโพธิ์  หาญกล้า 2481– 2484 ครูใหญ่
3 นายสงั่น  งามละเมียด 2484 –2488 ครูใหญ่
4 นายเนย  สุดวิมล 2488 –2489 ครูใหญ่
5 นายเจียน  คำแหง 2489 –2515 ครูใหญ่
6 นายสาโรจน์  ไชยรักษ์ 2518 –2524 ครูใหญ่
7 นายยงยุทธ  เสมอมิตร 2524 –2548 ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นางสาวอิสรีย์  ปานงาม 2548-2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 นายกิจจา  จันทร์ดี  2559-2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 นางสาวพัฒน์นรี  ช่างเหล็ก 2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลผู้บริหารคนปัจจุบัน

ที่

ชื่อ- สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วันเข้ารับตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก

คศ.ม.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การประถมศึกษา
บริหารการศึกษา

10 ตุลาคม 2562

0996245656Downloaded from free Joomla templates | free website templates | Free PSD Files. Designed by: joomla 1.7 templates celebrity search Valid XHTML and CSS.